Ur Profeten

Zarathustra lärde sina elever

Ni äter åkerns frukter

De är bestrålade av solens ljus

I solen lever höga andliga väsen

Utifrån kosmos kommer höga

gudomliga väsen med sina strålar

in i åkerns frukter

Ni äter åkerns frukter

från världsalltet har dragit in i er

och blivit levande

De blir substans i er

Låt er uppfyllas av solens

gudomliga krafter

Solen blir verksam i er i och med

att ni äter åkerns frukter

 

Meditera över hur solen finns i brödet och ät av det

Då blir ni medvetna om att solens gud

Från världsalltet har dragit in i er

och blivit levande

Ur Profeten av Kahlil Gibran