Välkommen

Att laga mat åt någon annan och i synnerhet barnen är en kärlekshandling.

Med närvaro i kombination med naturliga, ekologiska/biodynamiska råvaror och lagat från grunden.

Thomas Sjödin skriver i sin bok ”Det händer när du vilar”:

Är det en slump att verbet ”föda” både betyder förlossning och att ge mat? Att föda ett barn och att med mat föda någon är två sätt att ge liv. Och är det en slump att verbet ”nära” både betyder att ge mat och att vara tätt intill? Kanske blir man tätt intill för att vilja ge mat åt någon.

Enligt svensk etymologisk ordbok och experter har båda begreppen ett gemensamt ursprung.

 

Att laga mat åt någon annan är således en kärlekshandling!